Verzorging

Alle zorg die de gast thuis zou krijgen, is ook in Hospice Het Alteveer aanwezig. De eigen huisarts verleent de medische zorg, voor gasten van buiten Assen is een vervangende huisarts beschikbaar. Thuiszorg Icare biedt professionele verzorging en verpleging, ook ’s nachts.

Vrijwilligers zorgen in het hospice voor de dagelijkse gang van zaken. Ze doen wat familie en vrienden thuis ook voor een zieke kunnen en mogen doen: bezoek ontvangen, koffie en thee zetten, afwassen, de was doen, boodschappen doen, enzovoort. Maar vooral: ze zijn er voor de gasten! De vrijwilligers hebben alle tijd en aandacht voor hen en voor hun familie en vrienden.