Tijdelijk verblijf

Even op adem komen…

Het hospice is een goede oplossing om familie en vrienden van een ernstig zieke tijdelijk even te ontlasten. De mantelzorgers krijgen de gelegenheid om weer op adem te komen. Deze tijdelijke zorg is vooral bedoeld voor zieken in een terminale of preterminale fase die niet meer zelfstandig kunnen wonen en veel zorg nodig hebben.

Aansterken na het ziekenhuis…

Tijdelijke zorg in het hospice kan ook uitkomst bieden om aan te sterken na bijvoorbeeld een operatie of zware kuur om daarna – zodra het weer kan – naar huis terug te gaan. Ook hier geldt dat er sprake moet zijn van een terminale of preterminale fase.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van tijdelijke zorg in het hospice kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met de coördinator.