Opname

Wie terminaal ziek is, kan een beroep doen op het hospice. Opname gebeurt altijd in overleg met de huisarts, de thuiszorg of het ziekenhuis. Voor het verblijf in een hospice is een zogeheten terminale indicatie vereist. Als er niet direct plaats in het hospice is, wordt in overleg met de coördinator bekeken wat de mogelijkheden zijn.