Opname

Wie terminaal ziek is, kan een beroep doen op het hospice. Opname gebeurt altijd in overleg met de huisarts, de thuiszorg of het ziekenhuis.  Als er niet direct plaats in het hospice is, wordt in overleg met de coördinator bekeken wat de mogelijkheden zijn.
Bij opname sluit u een overeenkomst met stichting Hospcie Het Alteveer voor de vrijwilligerszorg en met stichting Hospice Noord- en Midden Drenthe voor de huisvesting en het eten en drinken.

In principe geldt het verblijf in het Hospice voor maximaal 3 maanden. In overleg met arts, wijkverpleegkundige en coördinator is deze termijn eventueel te verlengen. Om hier op tijd de juiste afspraken over te maken zal er na 2-3 maanden verblijf in het Hospice een gesprek plaatsvinden over de prognose en het verloop van de ziekte. Wanneer de prognose op dat moment uitwijst dat het verblijf aanzienlijk langer zal zijn dan 3 maanden, zal naar een andere verblijfplaats gezocht moeten worden. De contactpersoon zal bij dit gesprek worden uitgenodigd.