Vrienden van het Hospice

Sponsoring, giften en donaties zijn onmisbaar om de huisvesting en verzorging van de gasten te kunnen betalen. Daarom is de Stichting Vrienden van het Hospice Noord- en Midden-Drenthe opgericht. Deze zet zich in voor het werven van fondsen en donateurs. Ook organiseert de stichting acties die geld opbrengen en bekendheid geven aan het hospice. Zo wordt jaarlijks een benefiet-bridgedrive georganiseerd.

U mag zich vriend van het hospice noemen met een jaarlijkse donatie vanaf € 25,-; u ontvangt dan viermaal per jaar een nieuwsbrief. Gebruik voor uw aanmelding het aanmeldingsformulier.

Doelstelling en verantwoording
De statutaire doelstelling van de stichting is het verwerven van gelden ter financiële ondersteuning van Stichting Hospice Noord- en Midden Drenthe. Vrienden van de stichting ontvangen jaarlijks – zo mogelijk in de maand mei – de zogenaamde jaarbrief. Daarin doet het bestuur verslag over het afgelopen jaar. De Jaarbrief 2021 kunt u hier inzien.

Jaarcijfers
De financiële resultaten over 2019 vindt u in het exploitatieoverzicht 2020.

Beloningsbeleid
Het bestuur van Stichting Vrienden bestaat uit vrijwilligers, zij ontvangen geen beloning. De stichting heeft geen werknemers in dienst en daarom heeft het bestuur kunnen besluiten geen beloningsbeleid te hoeven formuleren.

Giften
Het hospice is blij met elke gift; u kunt deze overmaken op rekeningnummer NL31 INGB 0004 9171 68 van de Stichting Vrienden. U kunt het hospice gedenken in uw testament of bij een bijzondere gelegenheid als een bruiloft of een jubileum geld inzamelen voor het hospice inzamelen. Particulieren, serviceorganisaties en anderen bedenken regelmatig acties ten bate van het hospice. Ook voor deze giften en schenkingen kan het aanmeldingsformulier worden gebruikt.

 ANBI
De Stichting Vrienden staat bij de Belastingdienst geregistreerd als zogeheten Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN/fiscaal nummer van de Stichting Vrienden is 816089139. Zie bijlage.

Belastingvoordeel
Wist u dat de Belastingdienst graag een deel van uw gift betaalt? Als u ons vijf jaar lang steunt met een vast bedrag, is uw gift volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen in box 1. Als u Stichting Vrienden ten minste vijf jaar een vast bedrag geeft, heet dat een periodieke schenking. U bepaalt zelf hoe hoog dit bedrag is en legt dit schriftelijk vast. Hoe hoger uw schenking, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken.

Misschien steunt u ons al jarenlang? Dat kan eenvoudiger, zonder dat het u meer geld kost. U bepaalt zelf hoe hoog uw periodieke gift is: zo kunt u ervoor kiezen om zelf van het belastingvoordeel te profiteren of het voordeel aan Stichting Vrienden te schenken. U hoeft voor de periodieke schenking niet naar de notaris:

  • Download de overeenkomst of vraag deze aan via mail.
  • Vul de onderdelen voor de schenker in, zowel op de overeenkomst voor de schenker als voor de ontvanger en onderteken beide overeenkomsten (indien van toepassing samen met uw partner).
  • Stuur beide overeenkomsten naar het secretariaat van Stichting Vrienden van Hospice Het Alteveer, Drosten 42, 9481 GE Vries.
  • Indien u de Stichting Vrienden  wilt machtigen de periodieke gift automatisch te incasseren, vul dan ook de betalingsvolmacht in, onderteken deze en stuur hem mee. Hiermee kunt u bij de Belastingdienst aantonen dat uw schenking volledig aftrekbaar is.

Samenstelling bestuur
Bonnie Mastenbroek – voorzitter
Peter Kwast – secretaris
Henk Steenwijk – penningmeester
Jan Mark Götz – PR

Contact
Wilt u meer weten over Stichting Vrienden? Neem dan contact op met Peter Kwast, tel. nr. 06 15 01 70 95  of via de mail.