Privacy en klachtenregeling

Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt via de website of per e-mail, gaan we daar vertrouwelijk mee om. Wij gebruiken uw gegevens alleen om onze statutaire taken en dienstverlening uit te voeren.

Indien u contact met ons opneemt over (mogelijke) zorgverlening, gebruiken we uw gegevens om de gevraagde informatie toe te sturen of contact met u op te nemen. Indien u als (mogelijke) vriend of donateur bij ons bent aangemeld of zich aanmeldt als vriend of donateur bij de Stichting Vrienden van Hospice Het Alteveer, gebruiken wij uw gegevens voor het verzenden van de Nieuwsbrief. Of  om u bij gelegenheid te bedanken voor uw inzet en te informeren over het werk en de resultaten van Hospice Het Alteveer.

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. Daarbuiten zullen wij uw gegevens niet verspreiden aan derden.

Een uitgebreid privacyreglement voor gasten en andere externe relaties ligt ter inzage en is opvraagbaar bij het hospice. Het hospice behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Hospice Het Alteveer hanteert een klachtenregeling voor het geval u niet tevreden bent over bepaalde zaken.