Kosten

  • De kosten voor de huisarts en de thuiszorg worden bij het verblijf in het hospice op dezelfde manier vergoed als in de thuissituatie.
  • De gasten betalen aan de Stichting Hospice Noord- en Midden Drenthe voor hun verblijf in het hospice een eigen bijdrage voor het eten en drinken, de kosten voor het wassen van kleding, energiekosten, telefoon en dergelijke. Deze eigen bijdrage bedraagt op dit moment € 49,- (incl. 9% BTW) per dag. Op verzoek is een aanpassing van de eigen bijdrage mogelijk.
  • Afhankelijk van de aanvullende zorgverzekering kan het zijn dat de zorgverzekeraar (een deel van) deze eigen bijdrage vergoedt.
  • Stichting Hospice Noord- en Midden Drenthe heeft een fonds voor situaties waarin deze eigen bijdrage een belemmering is voor opname in het hospice.
  • Aan de inzet van de coördinatoren en vrijwilligers zijn voor de gasten geen kosten aan verbonden.